• Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, song cần đề phòng rủi ro

    - 07:00 | 21/08/2020

    Việc đẩy vốn ra thị trường nhưng không hạ chuẩn cho vay, kiểm soát không phát sinh nợ xấu là yêu cầu tiên quyết. Nếu không, nợ xấu sẽ tăng rất nhanh.

  • Ngân hàng không thể hạ chuẩn tín dụng

    - 07:00 | 21/08/2020

    NHNN vừa điều chỉnh giảm thêm lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa lần giảm lãi suất này, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã phỏng vấn TS. Võ Trí Thành - thành viên Hội đồng ...

    Trước         Sau