• Cổ phiếu CSI của Chứng khoán Kiến Thiết lên UPCoM

    - 17:05 | 15/03/2019

    Ngày 15/3/2019, 16,8 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (MCK: CSI) đã chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch đạt 168 tỷ đồng. Như vậy, ...

    Trước         Sau