• Chỉ mới là bắt đầu

    - 09:17 | 11/07/2019

    Nhiều khả năng tại đại hội cổ đông những năm tới đây, khi nói về kế hoạch phát triển mảng môi giới, công ty chứng khoán sẽ phải chi tiết hóa từng thị trường từ phái sinh, từng sản phẩm và cơ sở. Cuộc chơi ...

  • Chiêu thời thượng

    - 09:23 | 27/06/2019

    Mỗi giai đoạn, thị trường lại chứng kiến sự  ra đời của một chiến thuật giao dịch được xem là “hút khách” và gần đây, khi chứng quyền có đảm bảo (CW) xuất hiện, nó cũng được coi là “thời thượng”.

    Trước         Sau