• Sưởi ấm vùng cao – Chung tay chống dịch

    - 21:00 | 29/11/2021

    Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh cho người ...

    Trước         Sau