Validus Việt Nam hợp tác với IFC để tăng cường tài trợ chuỗi cung ứng cho các DNVVN

Validus Việt Nam hợp tác với IFC để tăng cường tài trợ chuỗi cung ứng cho các DNVVN

Sự hợp tác giữa Validus Việt Nam với IFC sẽ tăng cường cho những nỗ lực của Validus Việt Nam trong việc hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam thông qua hỗ trợ và đồng hành cùng với các DNVVN.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động