• Còn e dè thì chưa thể có đột phá

    - 10:04 | 09/11/2020

    Sự liên kết giữa các khu vực còn yếu và rời rạc không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của các DN mà còn làm giảm hiệu quả xuất khẩu, cũng như hiệu quả khi tham gia các FTA thế hệ mới.

  • Xuất khẩu nông sản sang EU: Bí quyết là chọn kênh phân phối phù hợp

    - 11:54 | 06/12/2018

    Với quy mô kinh tế chiếm khoảng 23% GDP danh nghĩa thế giới, thu nhập bình quân đầu người 40.890 USD/năm, thị trường Liên minh châu Âu (EU) với khoảng 516 triệu người có nhu cầu nhập khẩu rất nhiều hàng hóa từ khắp các ...

    Trước         Sau