• VPBank miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế online

    - 14:22 | 21/04/2022

    Chuyển tiền quốc tế là dịch vụ thiết yếu mà các ngân hàng đang cung cấp cho các doanh nghiệp có giao dịch với nhà cung cấp và đối tác nước ngoài. Trong xu hướng số hóa dịch vụ ngân hàng, đặc biệt khi dịch ...

    Trước         Sau