• Hoàn thiện cơ chế pháp lý về tiền điện tử

    - 15:00 | 11/11/2019

    NHNN Việt Nam (cơ quan soạn thảo) vừa công bố để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt để thay thế cho Nghị định 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Một trong những điểm đáng ...

    Trước         Sau