• Huyền thoại con đường tiền tệ

    - 08:54 | 04/05/2021

    Trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ, có một con đường vận chuyển tiền tệ vô cùng bí mật được vận hành linh hoạt và sáng tạo bởi một bộ ba đơn vị anh hùng của ngành Ngân hàng. Đó là Quỹ Ngoại tệ ...

    Trước         Sau