• Vượt qua khủng hoảng và khó khăn: Con người là yếu tố quyết định

  - 15:51 | 12/11/2020

  Việc các nhà quản trị doanh nghiệp cần tiếp tục có chiến lược duy trì cắt giảm chi phí hiệu quả, chuyển hướng đầu tư sang những giá trị giúp tăng trưởng và phát triển nhân tài theo những phương pháp mới trong thời đại ...

 • Xây dựng con người trở thành động năng phát triển

  - 10:12 | 11/11/2020

  Quan điểm dự thảo văn kiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 là đặt con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển để hướng tới người dân cùng tham ...

 • Đề cao người Hà Nội thanh lịch, văn minh

  - 14:00 | 12/06/2019

  Giờ là lúc để Hà Nội tập trung xây dựng người Hà Nội văn minh gắn với cách mạng công nghiệp 4.0; người Hà Nội thanh lịch với đặc trưng nổi trội qua hội tụ, kết tinh và lan tỏa.

 • “Lạc bước” vào thế giới hoa Đài Trung

  - 21:49 | 13/11/2018

  Nhờ khoa học công nghệ cùng quyết tâm chính trị lớn lao của chính quyền thành phố Đài Trung, một “Thành phố hoa bên sông” đẳng cấp quốc tế đã ra đời nhằm tôn vinh giá trị cốt lõi của văn hóa và lợi ích chung ...

 • Những bông sen từ bùn đất Việt

  - 09:00 | 28/01/2017

  Những đứa con ra đi từ cổng làng đến với bốn biển năm châu cũng như những bông sen mọc lên từ bùn đất Việt. Đẹp và thơm mới là những giá trị cần thiết chinh phục thiên hạ, chứ không phải gì khác.

    Trước         Sau