Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên và công tác thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên và công tác thanh niên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định tiềm năng, vai trò, vị trí to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5/2022, tại Hà Nội, ...
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động