• UIC ước lãi hơn 13 tỷ đồng trong quý I

    - 07:55 | 05/03/2020

    Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (HoSE: UIC) ước kết quả kinh doanh quý I/2020 với tổng doanh thu và thu nhập khác hơn 617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 13,2 tỷ, giảm 13% so với ...

    Trước         Sau