• Doanh nhân hiến kế - quốc gia hùng cường

    - 09:10 | 05/09/2019

    Ngày 3/9/2019 website cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế” đã chính thức khai trương. “Hy vọng cuộc vận động này là một "Hội nghị Diên Hồng" về kinh tế để ...

    Trước         Sau