• Học viện Ngân hàng có Hội đồng trường đầu tiên

    - 15:09 | 01/06/2020

    Ngày 1/6/2020, Học viện Ngân hàng (HVNH) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường HVNH nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên của HVNH.

    Trước         Sau