• Xử lý tình trạng chiếm đất ven sông Hồng

    - 08:50 | 06/04/2021

    Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xử lý tình trạng chiếm đất ven sông Hồng.

    Trước         Sau