35 năm UNESCO ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di sản của Bác vượt thời đại, vẹn nguyên tính thời sự

35 năm UNESCO ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di sản của Bác vượt thời đại, vẹn nguyên tính thời sự

Trải qua 35 năm UNESCO ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”, những di sản của Người để lại vẫn mang tính phổ quát, vượt thời đại ...
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động