Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/5

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/5

Tỷ giá trung tâm đi ngang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 2.913,81 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,20 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 16/5.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/5

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/5

Tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 2.078,32 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 1,19 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 15/5.
Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 8-12/5

Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 8-12/5

Tỷ giá trung tâm tăng 18 đồng so với phiên cuối tuần trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 54.758,25 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 26,59 điểm so với cuối tuần trước... là một số thông ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 11/5

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 11/5

Tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 11.955,73 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 1,14 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 11/5.
[Infographic] Điểm lại thông tin kinh tế ngày 10/5

[Infographic] Điểm lại thông tin kinh tế ngày 10/5

Tỷ giá trung tâm tăng 9 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 8.022,81 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 4,49 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 10/5.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 10/5

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 10/5

Tỷ giá trung tâm tăng 9 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 8.022,81 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 4,49 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 10/5.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/5

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/5

Tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 15.937,32 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 0,33 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 9/5.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/5

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/5

Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 2.987,25 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng mạnh nhất 23 phiên với mức tăng 13,31 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý ...
Điểm lại thông tin kinh tế tuần 1-5/5

Điểm lại thông tin kinh tế tuần 1-5/5

Tỷ giá trung tâm giảm 13 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 2.806,24 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 0,30 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày cuối tuần trước.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 4/5

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 4/5

Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 164,49 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 8,51 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 4/5.
Điểm lại thông tin kinh tế tuần trước nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Điểm lại thông tin kinh tế tuần trước nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng so với phiên cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 17.101,53 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 6,21 điểm so với cuối tuần trước... là một số thông tin kinh ...
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 27/4

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 27/4

Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 1.652,15 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 1,17 điểm... là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 27/4.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 26/4

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 26/4

Tỷ giá trung tâm tăng 7 đồng, Kho bạc Nhà nước huy động 10.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tỷ lệ trúng thầu đạt 100% hay chỉ số VN-Index tăng 5,95 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 26/4.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 25/4

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 25/4

Tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 16.459,79 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 6,51 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 25/4.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 24/4

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 24/4

Tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 918,63 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index giảm nhẹ 1,55 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 24/4.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động