• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 20/3

  - 08:05 | 21/03/2023

  Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 1.149,04 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index giảm mạnh 22,04 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 20/3.

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 13 - 17/3

  - 08:50 | 20/03/2023

  Tỷ giá trung tâm giảm 19 đồng, NHNN bơm ròng 52.466,56 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 7,86 điểm so với cuối tuần trước đó... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 13 - 17/3.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/3

  - 08:08 | 17/03/2023

  Tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 2.846,53 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 14,79 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 16/3.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/3

  - 08:04 | 16/03/2023

  Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 1 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 18.940,4 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 20,06 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 15/3.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 14/3

  - 08:07 | 15/03/2023

  Tỷ giá trung tâm giảm mạnh 20 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 9.248,68 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 12,67 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 14/3.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 13/3

  - 07:52 | 14/03/2023

  Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ 1 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 16.124,2 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,20 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 13/3.

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 6-10/3

  - 08:35 | 13/03/2023

  Tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng so với cuối tuần trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 29.260,02 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 28,23 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/3

  - 07:57 | 10/03/2023

  Tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 1.770,56 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 6,77 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 9/3.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/3

  - 08:00 | 09/03/2023

  Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ 1 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 29.177,89,89 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 11,34 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 8/3.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7/3

  - 07:58 | 08/03/2023

  Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 63,75 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 10,66 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 7/3.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 6/3

  - 07:58 | 07/03/2023

  Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ 1 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 3.183,35 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index tăng nhẹ 2,41 điểm... đó là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 27/2 - 3/3

  - 08:36 | 06/03/2023

  Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 5 đồng so với cuối tuần trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 2.924,71 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 14,79 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 2/3

  - 08:09 | 03/03/2023

  Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 900 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index giảm 2,94 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 2/3. 

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 1/3

  - 08:21 | 02/03/2023

  Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 1.350 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 15,87 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 1/3.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 28/2

  - 08:03 | 01/03/2023

  Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 2 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hút ròng 3.392,35 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng nhẹ 3,43 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 28/2.

    Trước         Sau