Phòng, chống “diễn biến hòa bình” về văn hóa trên không gian mạng

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” về văn hóa trên không gian mạng

Việc chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội cần sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và của quần chúng nhân dân.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động