• Lo thiếu năng lượng: Bàn cách tìm nguồn cung mới

    - 16:03 | 21/08/2019

    Ngành năng lượng Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức rất lớn trong bối cảnh nhiều dự án đang chậm tiến độ, việc thu xếp nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư mới về nguồn và lưới điện không dễ dàng, các ...

    Trước         Sau