• Giữ hay bỏ dự án điện than?

    - 09:30 | 06/10/2022

    Mặc dù “đổ bể” liên doanh và khó thu xếp vốn, tuy nhiên, không có chủ đầu tư dự án BOT điện than nào tự nguyện dừng lại. Nhưng nếu giữ lại các dự án điện than này thì những thách thức huy động vốn ...

  • Nỗ lực giảm đầu tư vào điện than

    - 08:04 | 20/02/2022

    Giảm sử dụng than là một phần quan trọng trong các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm thiểu khí nhà kính và tiến tới đưa lượng khí thải xuống ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ này.

    Trước         Sau