• Năm 2020 điều hành lạm phát cơ bản trong khoảng 2%-2,5%

    - 07:48 | 07/01/2020

    Năm 2020, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Ngân ...

    Trước         Sau