• Liệu kịch bản đình lạm có xảy ra với kinh tế Mỹ?

    - 07:04 | 14/01/2022

    Nền kinh tế số một thế giới đang đối mặt với thực tế: Lạm phát tăng cao trong khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Những lý thuyết về kinh tế đình lạm đang có dấu hiệu diễn ra và nếu ...

  • Kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu đình lạm

    - 07:47 | 03/11/2021

    Các nhà kinh tế cho biết nguy cơ đình đốn lạm phát đình lạm là “rất thực tế” ở Trung Quốc trong vài quý tới khi giá cả tiếp tục tăng, còn sản xuất đang chậm lại đang làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh ...

    Trước         Sau