• Hỗ trợ DN ngành nông nghiệp tận dụng tốt các ưu đãi từ EVFTA

    - 20:57 | 21/08/2019

    Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đều cam kết, thời gian tới, hai Bộ sẽ đẩy mạnh tổ chức các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (DN) theo từng lĩnh vực, nhóm ngành hàng cụ ...

  • 2018 - Những dấu ấn nông nghiệp nông thôn

    - 09:54 | 08/01/2019

    Năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012-2018. Tổng cục Thống kê, trong một báo cáo công bố mới đây, cho rằng kết quả này khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ...

    Trước         Sau