• Bay Vietnam Airlines với giá 199.000 đồng/chiều

    - 10:33 | 27/02/2020

    Vietnam Airlines liên tiếp triển khai 2 chương trình đồng giá đặc biệt đó là “Đồng giá nội địa” từ ngày 29/2 đến 6/3/2020 và “Ngày nhuận” chỉ trong ngày 29/2/2020.

    Trước         Sau