• Đóng phí bảo hiểm qua các điểm thanh toán của Payoo

    - 18:56 | 14/05/2018

    Sau hơn một tháng triển khai hình thức đóng phí bảo hiểm qua Payoo, Generali Việt Nam đã ghi nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng về một kênh đóng phí thuận tiện hơn có thể thực hiện trong và ngoài giờ ...

    Trước         Sau