• Cần xây dựng dữ liệu quốc gia về giá đất

    - 09:17 | 06/04/2021

    Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu bài viết “Chống sốt ảo phải xây dựng dữ liệu giá đất quốc gia”.

    Trước         Sau