• Dự luật Chứng khoán: Tăng chế tài xử lý vi phạm

    - 09:48 | 18/04/2019

    Tính chất, mức độ vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng và tài chính nói chung ngày càng phức tạp và tinh vi, đòi hỏi cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đủ mạnh, chế tài và mức xử phạt phải bảo đảm ...

    Trước         Sau