Đề xuất quy định về hoạt động thông tin tín dụng

Đề xuất quy định về hoạt động thông tin tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN.
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu ...
Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 
Sửa quy định về trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước

Sửa quy định về trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến cho sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng ...
Sẽ bổ sung quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Sẽ bổ sung quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Dự thảo Thông tư quy định hệ thống kiểm soát nội bộ gồm các cấu phần: Kiểm soát nội bộ bao gồm hoạt động kiểm soát nội bộ, hệ thống thông tin quản lý và cơ chế trao đổi thông tin; Quản lý rủi ro ...
Sắp có quy định mới về điều kiện ngừng cấp điện

Sắp có quy định mới về điều kiện ngừng cấp điện

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Trong đó, Bộ đề xuất: Trường hợp ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết ...
Ngân hàng Nhà nước dự thảo thông tư hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngân hàng Nhà nước dự thảo thông tư hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh ...
Đề xuất 5 điểm cấm trong sử dụng Ví điện tử

Đề xuất 5 điểm cấm trong sử dụng Ví điện tử

Theo dự thảo Thông tư đưa ra nội dung cấm: Sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;  Mua, ...
Đề xuất mới về tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng

Đề xuất mới về tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng

Dự thảo Thông  tư đã bỏ điều kiện về tài sản bảo đảm, cho phép khách hàng sử dụng tài sản bảo đảm là trái phiếu do tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ...
Sắp ban hành quy định mới về mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC

Sắp ban hành quy định mới về mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC 1

Dự thảo Thông tư gồm 7 chương, 64 điều quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu; phát hành, quản lý và thanh toán trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để ...
Sẽ sửa quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngoại hối

Sẽ sửa quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp

Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp

Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc ...
Sửa quy định về cấp đổi giấy phép hoạt động ngân hàng

Sửa quy định về cấp đổi giấy phép hoạt động ngân hàng

Đối với hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; hoạt động kinh doanh vàng miếng..., việc cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước và quy định khác của ...
Thúc đẩy mua bán nợ xấu theo giá thị trường

Thúc đẩy mua bán nợ xấu theo giá thị trường

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC cho phép VAMC tự thực hiện hoặc thuê tổ chức có chức năng định giá độc lập ...
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động