• Cổ phần hóa: ‘Đúng pháp luật nhưng phải nhanh’

    - 15:32 | 08/07/2019

    Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đang diễn ra chặt chẽ, minh bạch nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sốt ruột khi tiến độ rất chậm, chỉ đạt 27,5% kế hoạch đặt ra cho cả giai đoạn 2016 - 2020.

    Trước         Sau