Tạm dừng thu phí BOT các dự án giao thông phía nam

Tạm dừng thu phí BOT các dự án giao thông phía nam

Việc tạm dừng thu phí và miễn phí BOT tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động