• Tháo gỡ khó khăn để không còn chuyện giải cứu nông sản

    - 14:53 | 22/01/2019

    Diễn đàn Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức ngày 22/2 tại Hà Nội, hướng tới đẩy mạnh giao lưu, kết nối các địa phương, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp và nhà đầu ...

    Trước         Sau