Dự án ENHANCE: Cần kết nối doanh nghiệp tư nhân

Dự án ENHANCE: Cần kết nối doanh nghiệp tư nhân

Nhóm dự án ENHANCE - Tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam vừa tổ chức chương trình tổng kết tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động