• EVFTA tác động thế nào đối với ngành dệt may

    - 09:28 | 19/02/2020

    Ngày 12/2/2020, Nghị viện Châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) sau 8 năm đàm phán.

  • Nghị viện châu Âu sẽ phê chuẩn EVFTA vào tháng 2/2020

    - 07:26 | 01/11/2019

    Dự kiến Uỷ ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu (INTA) sẽ tiến hành bỏ phiếu trình phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) vào tháng 1/2020 và Nghị viện ...

    Trước         Sau