• Đề xuất tăng giá khám bệnh bảo hiểm y tế

    - 10:46 | 25/09/2019

    Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, ...

    Trước         Sau