• Hành trình tiếp quản ngân hàng sau giải phóng

    - 08:55 | 04/05/2021

    Chỉ một tuần sau ngày giải phóng miền Nam, hệ thống gần 400 chi nhánh ngân hàng nằm ở khắp các tỉnh miền Nam đã được chính quyền Cách mạng tiếp quản thành công. Nhưng để có được thành quả đó, ít người biết rằng ...

  • Ngày không thể nguôi quên

    - 08:20 | 04/05/2016

    Tối 30/4/1975, sau khi điện được bài tường thuật về Hà Nội, trên chiếc com-măng-ca cắm cờ giải phóng tôi đi khắp Sài Gòn. Tôi cứ trên ô tô đi hết đường này tới khu khác, say sưa ngắm Sài Gòn trong đêm đầu tiên ...

    Trước         Sau