• Chủ tịch Bamboo Capital đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu

    - 10:59 | 09/10/2019

    Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa đăng kí mua vào 10 triệu cổ phiếu BCG nhằm mục đích tăng tỉ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/10 đến 9/11/2019 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa ...

    Trước         Sau