• Góp sức cùng Đô Lương

    - 09:00 | 18/06/2021

    Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, cho biết: Năm 2020 Đô Lương đã thuộc nhóm huyện, thành phố của Nghệ An có tốc độ phát triển kinh tế cao; 28/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới; ...

  • Ngân hàng góp sức để nơi tâm lũ “hồi sinh”

    - 09:05 | 27/11/2020

    Sau những mất mát, khó khăn do mưa lũ gây ra, nguồn vốn của ngành Ngân hàng đã và đang tiếp thêm động lực, sức sống, nguồn năng lượng mới cho người dân vượt qua những khó khăn để cuộc sống nơi tâm lũ được ...

    Trước         Sau