• Người nước ngoài vẫn được gửi tiền có kỳ hạn

    - 10:01 | 14/07/2019

    Cuối tuần trước, các ngân hàng đồng loạt thông báo về việc tạm dừng cung cấp sản phẩm tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, ở cả sản phẩm tiền gửi ...

    Trước         Sau