• Hợp lực hạn chế tín dụng đen

    - 08:08 | 10/04/2019

    Ngày 9/4/2019, dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Đào Minh Tú, NHNN Việt Nam  tổ chức cuộc họp với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong việc triển khai các giải pháp mở rộng ...

    Trước         Sau