• Để tránh nguy cơ hàng nước ngoài 'đội lốt' hàng Việt

    - 14:51 | 03/07/2019

    Việc thiếu quy định, hành lang pháp lý điều chỉnh việc hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam dẫn đến nguy cơ hàng nước ngoài “đội lốt” hàng Việt để đánh lừa người tiêu dùng hay tận dụng các ưu đãi của ...

    Trước         Sau