• Tăng cường khả năng hấp thụ vốn

  - 09:55 | 12/03/2021

  Hệ thống ngân hàng trong cả nước sẵn sàng cung ứng đủ, kịp thời nguồn vốn cho nền kinh tế, làm tốt vai trò huyết mạch của mình. Song, trên thực tế việc tăng trưởng tín dụng phụ thuộc rất nhiều vào “sức khỏe”, năng ...

 • Cốt yếu là sức hấp thụ vốn của nền kinh tế

  - 08:57 | 17/07/2020

  TS. Châu Đình Linh – Đại học Ngân hàng TP.HCM cho rằng, tăng trưởng tín dụng cả năm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chu kỳ nhu cầu vốn - có thể tính theo quý, và ở thời điểm này thì quan ...

 • Dòng vốn đang dịch chuyển đúng hướng

  - 08:39 | 17/11/2017

  Mức tăng trưởng tín dụng hiện nay đang phù hợp với khả năng hấp thụ của nền kinh tế và không quá cao để tạo ra áp lực lạm phát và rủi ro cho nền kinh tế.

    Trước         Sau