Từ 10/5, chi trả tiền hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

Từ 10/5, chi trả tiền hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

Từ ngày 10/5 sẽ tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Dự kiến, cơ bản đến ngày 15/5 sẽ chi trả hỗ trợ xong 4 đối tượng gồm người có công, bảo trợ ...
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động