• Đề xuất miễn thuế 2 năm đối với DN nhỏ, siêu nhỏ

    - 09:37 | 22/07/2019

    Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập DN nêu rõ, thuế suất 15% áp dụng đối với trường hợp DN siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 03 tỷ đồng và có số lao động tham ...

    Trước         Sau