• VPBank hoàn tất xử lý dư nợ trái phiếu tại VAMC

    - 21:06 | 24/12/2019

    Ngày 24/12, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức thông báo đã hoàn thành xong việc mua lại toàn bộ dư nợ trái phiếu đặc biệt (nợ xấu) tại VAMC, hoàn thành trước hạn mục tiêu đặt ra từ đầu năm và tạo ...

    Trước         Sau