• ACB công bố  hoàn thành Basel III

    - 06:30 | 08/12/2022

    Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố chính thức hoàn thành triển khai các nội dung trọng yếu ILAAP và chuẩn mực Basel III - một trong những chuẩn mực yêu cầu cao về vốn và quản trị rủi ro thanh khoản. Với ...

  • Nam A Bank hoàn thành các chuẩn mực theo tiêu chuẩn Basel III

    - 14:11 | 12/10/2022

    Ngày 12/10/2022, Nam A Bank công bố đã hoàn thành việc triển khai các chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel III dưới sự đồng hành và tư vấn của công ty tư vấn quốc tế hàng đầu KPMG. Sự kiện này ...

    Trước         Sau