• Sẽ áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan

    - 08:45 | 30/07/2019

    Bộ Tài chính đã và đang xây dựng dự thảo Thông tư về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan. Việc ban hành thông tư sẽ nâng cao mức độ minh bạch, quản lý giao dịch, doanh nghiệp, đồng thời tạo ...

    Trước         Sau