• Hope Symphony 2022: Bản giao hưởng thắp sáng niềm tin

    - 18:24 | 17/11/2022

    Sau thành công của Giai điệu Thắp sáng niềm tin tổ chức 4 năm trước đó (2013, 2014, 2017, 2019), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) – thành viên đồng sáng lập, điều hành Quỹ, cũng là đơn vị tổ chức chương trình ...

    Trước         Sau