• 10 triệu cổ phiếu HD8 lên sàn UPCoM

    - 14:05 | 15/03/2019

    Ngày 15/3/2019, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 (MCK: HD8) đưa 10 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 100 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.

    Trước         Sau