Hyundai Elantra 2024 giá khoảng 360 triệu đồng

Hyundai Elantra 2024 giá khoảng 360 triệu đồng

Bản nâng cấp facelift của Hyundai Elantra có nhiều thay đổi nhưng khó nhận ra bằng mắt thường nếu không để ý kỹ.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động